Chlorpheniramine maleate/Paracetamol/Vitamin C 0.5/120/50mg Syrup 100ml (APFLU)

200.00 KSh 200.0 KES

200.00 KSh

Add to Cart